1 ng 3

Bakit hindi naglalatag ang mga manok ko?

Tractor Supply Chicken Feed Problems: Understanding and Solving Them

Tractor Supply Chicken Feed Problems: Pag-unawa...

Panimula Bilang may-ari ng manok, gusto mong bigyan ang iyong mga kaibigang may balahibo ng pinakamahusay na pangangalaga na posible. Nangangahulugan iyon ng paghahanap ng tamang pagkain at nutrisyon upang...

Tractor Supply Chicken Feed Problems: Pag-unawa...

Panimula Bilang may-ari ng manok, gusto mong bigyan ang iyong mga kaibigang may balahibo ng pinakamahusay na pangangalaga na posible. Nangangahulugan iyon ng paghahanap ng tamang pagkain at nutrisyon upang...

The Decrease in Egg Production Related to Commercial Feed

Ang Pagbaba ng Produksyon ng Itlog na Kaugnay n...

Panimula Ang produksyon ng itlog ay isang mahalagang aspeto ng pagsasaka ng manok, at ang mga komersyal na feed ay malawakang ginagamit upang matiyak ang pinakamataas na ani. Gayunpaman, sa...

Ang Pagbaba ng Produksyon ng Itlog na Kaugnay n...

Panimula Ang produksyon ng itlog ay isang mahalagang aspeto ng pagsasaka ng manok, at ang mga komersyal na feed ay malawakang ginagamit upang matiyak ang pinakamataas na ani. Gayunpaman, sa...